Pilates / Pilates - konceptbeskrivelse

Pilates - konceptbeskrivelse

Pilatesundervisning hos lenepia.dk tager udgangspunkt i klassisk STOTT Pilates®, men opdateret med seneste forskning og teorier omkring de myofacielle strukturer (bindevæv) og disses betydning for en optimal funktionel krop. 
Undervisningen indeholder endvidere teknikker fra psykomotorikken og der afsluttes altid med 10 - 15 min afspænding/ meditation / mindfulness.
Som udgangspunkt arbejdes der med kroppens egen vægt men der kan indgå redskaber som flexbånd, redondobolde, foamrollers, pilatesringe, vægtbolde mm.
Undervisningen har en rehabiliterende og pædagogisk tilgang, hvor der arbejdes mod at give deltageren friere bevægelse, øget kropsbevidsthed samt en stadig større anatomisk indsigt og forståelse for kroppen.  

Vejrtrækning
Åndedrættet anvendes som redskab til både op- og afspænding samt til mobilisering af led og slip i muskler og bindevæv. Vi arbejder med at fremme en elastisk 3D vejrtrækning.

Stabilitet
Der er fokus på at stabilisere kroppen før den bevæges, men kun med den spænding der er nødvendig for at støtte kroppen i udførelse af en given øvelse (muskeløkonomi).
Vigtige stabiliserende muskler er den dybe mavemuskel, de små rygmuskler tæt ved hvirvlerne (multifidi), bækkenbunden samt hoftebøjeren (psoas), men også opmærksomhed på hvor man placerer skulderblade og nakke er vigtig for at undgå spændinger og uhensigtmæssig brug.

Mobilitet
Bevægelse af rygsøjlen i alle dens mulige bevægeretninger indgår i træningstimen, da ryggens diskosskiver netop ernæres ved bevægelse. Arbejdet med mobilisering af alle rygsøjlens led er endvidere essentielt, da mange ryg/nakke gener kan afhjælpes når rygsøjlen smidiggøres.

Elasticitet
Smidiggørelse og rehydrering af kroppens bindevæv (også kaldet fascier), flettes ind i træningen for at genskabe kroppens naturlige gennemgående elasticitet (bounching). Se  Hvad er bindevæv?

Afspænding
Afspænding både kort mellem øvelserne og som afslutning på timen, er et "must", da muskler for at være funktionelle, både skal kunne spænde op og spænde af.
 
Hands-on
Forskning viser at nerve- og feedbacksystemet i muskel - og fascievæv arbejder "hurtigere" ved berøring/ sansning hvorfor vi jævnligt bruger vores hænder eller et redskab til at understrege / hjælpe en bevægelse.

Mentalt nærvær
Kvalitet prioriteres højt hvilket kræver nærvær. Kroppen lærer hurtigere når man er mentalt tilstede i det man gør og der anvendes jævnligt billeder/ visualiseringsteknikker.
Træningen betegnes derfor body-mind træning.

Hvor er vi på vej hen?
Via regelmæssig træning søger vi mod at skabe mobile kroppe som er rare at være i, at minimere smerter og spændinger, at skabe opmærksomhed omkring det generelle kropsbrug samt at øge styrke, smidighed og alment velvære.
Træningen har til formål at give en stadig større kropsbevidsthed som kan integreres i hverdagen og dermed give deltageren mulighed for at tage ejerskab for egen krop.

Generelt om tilmelding 
En hel træningssæson er opdelt i 4 perioder. Antal træningsgange i en given periode varierer ift hvordan helligdagene ligger, men samlet er der ca. 38 træningsgange på en sæson.
Ved tilmelding betaler man for hele perioden. Tilmelder man sig efter en given periode er startet, betaler man blot for det resterende antal træningsgange i den givne periode. Ønsker man at fortsætte sin træning i den efterfølgende periode har man fortrinsret til det hold man går på, men kan skifte hold i det omfang der er er plads på det ønskede hold. 
Se mere om tilmelding, holdtider, afbudsregler, priser mm på  Holdtræning, intro og priser og - Personlig træning Pilates

Lenepia.dk | CVR: 3216 9740 | Hvidovrevej 137, 2.sal, lokale 209, 2650 Hvidovre  | Tlf.: 27 39 34 11 | lene@lenepia.dk